TERAS IMKJ 2030

Jom! comments


Pembangunan Industri Madu Kelulut Johor 2030
BERDAYA SAING , LESTARI , MAMPAN 

BERDAYA SAING 
Meningkatkan Keupayaan Pengusaha Kelulut JBEES dengan 4 Asas UTAMA.

- Pengurusan Peladangan Mengikuti Spesifikasi MyGAP Amalan Pertanian Baik Lebah & Kelulut MS2796:2017 
- Penaiktarafan Pengusaha Kelulut JBEES kepada Pengusaha Bertauliah SKM Tahap 2 & Tahap 3 SKM Meliponiklutur 
- Pembangunan Kebolehpasaran & Pencapaian Mudah mengikut Inovasi Pasaran masa depan . 
- Peningkatan Pembolehubah daya Keilmuan Kelulut mengikut pengalaman baharu dan kajian penyelidik . 

LESTARI 
- Pembangunan Kumpulan MAHIR BIAKBAKA & SPECIALIST QUEEN KELULUT secara teratur dan tersusun disemua PRD , PRB dan PRK JBEES . 
- Pengwujudan Pusat Konversasi Kelulut Johor yang mampan bagi mengekalkan Genus Kelulut Malaysia di dalam Negeri Johor .
- Pengaktifan Kumpulan "Sayangi KELULUT Kita 2030" dengan lebih aggresif dibawah sokongan Kerajaan & Badan Pengerak Industri Kelulut Johor . 

MAMPAN 

Pembangunan EKOSISTEM yang terancangan dengan pelepasan semula kelulut  hutan dan kawasan yang dikenalpasti bagi merangsang daya semulajadi melalui KELULUT .